Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή  17.00 - 22.00  -  Σάββατο & Κυριακή 10.00 - 22.00

Η παρούσα ιστοσελίδα, www.paidotopos-looney.gr, έχει ως στόχο την πληροφόρηση και επικοινωνία των χρηστών - επισκεπτών της. Η πρόσβαση σ' αυτή και η χρήση της υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες:

1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, ή οπτικοακουστικό έργο που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα του www.paidotopos-looney.gr αποτελεί είτε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων» είτε παρατίθεται με την άδεια του δημιουργού του. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση ή χρήση τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του paidotopos-looney.gr .

2. Το paidotopos-looney.gr και οι διαχειριστές του καταβάλουν κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα να είναι αξιόπιστα, πλήρη, και ακριβή. Παρ' όλα αυτά, το paidotopos-looney.gr δεν εγγυάται για την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των παρεχόμενων στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον λανθασμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.
Ο χρήστης - επισκέπτης, αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στο www.paidotopos-looney.gr γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Η ιδιοκτησία της ιστοσελίδας, καθώς και οι υπεύθυνοι και διαχειριστές της, ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας. Η παρούσα αποποίηση ευθύνης περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών της ιστοσελίδας και οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί ανεξαρτήτως λόγου.

3. Το paidotopos-looney.gr και οι διαχειριστές του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών - επισκεπτών που προκύπτει από την διασύνδεση με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε κάθε διασυνδεδεμένη ιστοσελίδα.

4. Το paidotopos-looney.gr και οι διαχειριστές του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών - επισκεπτών της ιστοσελίδας, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή από το κατέβασμα (download) στοιχείων και αρχείων που περιέχονται σε αυτήν ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (απώλεια δεδομένων κλπ).

5. Το paidotopos-looney.gr και οι διαχειριστές του δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο πινάκων ανακοινώσεων ή ομάδων συζήτησης (chat, forum κλπ) που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, καθώς και για κάθε μεταδιδόμενη πληροφορία, η οποία διαθέτει ανακριβές, εσφαλμένο, απειλητικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό, πορνογραφικό και υβριστικό περιεχόμενο. Απαγορεύεται η μετάδοση ή προσάρτηση παρόμοιων μηνυμάτων ή πληροφοριών, καθώς και όσων επιφέρουν ή δύνανται να επιφέρουν αστική ή ποινική ευθύνη.

Μοιραστείτε το